Dana 10.01.2016. godine zaprimili smo dvije uplate (donacije) za tiskanje knjige. Uplate su pristigle od naših ramskih Rotima, odnosno od Cvite (Jure) Rotim-časne sestre Anđeline u iznosu od 50 Euro i od Đenke Rotim u iznosu od 50 Euro. Sestra Anđelina je rođena 1953. godine u Šerovini (Rama), u obitelji Jure-Juraja Rotima i Marije rođ. Čuljak. Đenka Rotim je supruga pokojnog Stipe-Luke Rotima koji je rođen u Šerovini 1948. godine također u obitelji Jure i Marije Rotim. Stipo-Luka Rotim preminuo je 2009. godine na Malom Lošinju. Našim donatorima zahvaljujemo a u nastavku su prikazani svi naši dosadašnji donatori:

Jozo (Ivan) Rotim 300 Euro

Don Ante (Šimun) Rotim 250 Euro (plus 50 Euro za rad udruge)

Zoran i Dane (Ivan) Rotim 600 KM

Zoran (Nedjeljko) Rotim 300 KM

Marinko (Jure) Rotim 500 KM+50 Euro

Stipo i Vlado (Anto) Rotim 650 KM

Ankica (Ilija) Rotim-Marinović 100 KM

Sanja (Damjan) Rotim 100 KM

Nenad (Franjo) Rotim 100 KM

Andrija (Ivan) Rotim 100 Euro

Marko (Grgo) Rotim 180 KM

Ivan Rotim i njegov sin Zdravko 300 KM

"Interagent" Mostar 250 KM

Cvita (Jure) Rotim-časna sestra Anđelina 50 Euro

Đenka Rotim, supruga pok. Stipo-Luka Rotim 50 Euro

Cjelokupni donirani iznos nalazi se na računu Udruge građana "Rotim" i neće se koristiti za druge svrhe osim za tiskanje knjige o našem rodoslovlju. Imena donatora i donirani iznosi biti će objavljeni u budućoj knjizi. Svim donatorima zahvaljujemo!

www.foto55.com