Radovi na knjizi privode se kraju. Prikupljen je veliki broj biografija. Međutim, svi koji žele mogu dostaviti svoju biografiju na mail naše udruge. Biografije mogu napisati svi oni koji nose naše prezime, ali ne i oni koji su udajom stekli to prezime. Zadržavamo pravo da reduciramo dospjele biografije. Bitno je naglasiti kako je pogrešno mišljenje kako biografije mogu dostaviti samo oni koji su stekli fakultetsko obrazovanje. Posebno je važno da nam biografije dostave naši prezimenjaci iz inozemstva (SAD, Njemačka i sl.), ali i iz Vojvodine, kao i iz Mostara (Vrđanska linija) pošto njih izrazito nedostaje. Primjer jedne biografije se nalazi u prilogu (koncept prilagođen za knjigu).

IVANO ROTIM rođen je 01.01.1971. godine u Mostaru, od oca Ivana i majke Ankice rođ. Bevanda. Osnovnu školu „Braća Šimić završava 1986. godine u Mostaru. Školovanje nastavlja u Ekonomskoj školi u Mostaru (smjer komercijalist) koju uspješno završava 2000. godine. Po završetku srednje škole upisuje studij na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu koji završava u akademskoj godini 2005./2006., stječući zvanje magistra ekonomije. Po završetku fakulteta upošljava se u poduzeću „Ime poduzeća“ gdje radi do 2010. godine nakon čega se upošljava u poduzeću „Ime poduzeća“ gdje radi i danas. Oženjen je i otac je dvoje djece. Živi i radi u Zagrebu.

www.foto55.com