rodoslovljePrezime Rotim predstavlja veliku skupinu čiji se potomci danas nalaze diljem svijeta. Njihovi korijeni pripadaju selu Gornji Gradac, Župa Mostarski Gradac, općina Široki Brijeg. Naime, prema obiteljskoj predaji Rotimi su doselili u Gornji Gradac kao Puljići s Rotimlje (općina Stolac), gdje su dobili nadimak Rotim prema selu odakle su pristigli, a koji je kasnije postao njihovo novo prezime. Prema usmenoj predaji u Gornji Gradac su se doselile dvije obitelji koje nisu bile u srodstvu-Puljići i Loparevići. Navodno, nakon što je neki turčin silom obljubio jednu djevojku iz obitelji Puljić , njen izrevoltirani član čini krvni delikt i ubija spomenutog turčina. Bojeći se odmazde i zbog sigurnosti svoje obitelji bježi na sigurnije mjesto zbog čega i dolazi u selo Gornji Gradac, a koje se prvi put spominje 1477. godine.

Prikrivajući svoj identitet rado prima novi nadimak koji prvotno glasi Rotimović da bi kasnije nastao sadašnji, kraći oblik nadimka koji je vremenom „prerastao" u prezime Rotim. Tomu svjedoči poimenični popis biskupa Dragićevića iz 1743. godine koji spominje Gornji Gradac u kome je prikazan i Grgo Rotimović, s četiri odrasla člana obitelji i četvoro djece. Međutim, u poimeničnom popisu biskupa Bogdanovića iz 1768. godine umjesto sela Donji i Gornji Gradac prikazuje se samo Gradac. U izvješću popisa je sada osim Grge Rotima koji ima 14 odraslih članova i 2 djece upisan i Stjepan Rotim s 4 odrasla člana i 2 djece. Uočljivo je kako je u poimeničnom popisu biskupa Dragićevića 1743. Grgo evidentiran kao Rotimović dok je već u popisu biskupa Bogdanovića 1768. upisan kao Grgo Rotim. S druge strane, Rotimi kao i brojna druga prezimena imaju nekoliko nadimaka. Tako susrećemo Rotime poznate pod nadimkom: Dendići, Đulići, Senjovi, Vranići, Marići, Ladanovići, Ćubelići i Ričušići dok se Đulići još dijele na Rudine i Šešove. Po pričanju starijih osoba Ćubelići i Ričušići vode porijeklom od Loparevića dok svi ostali potječu od Puljića.

Rotimi su se u Gracu vrlo brzo množili pa su tražeći više životnog prostora za sebe i svoje sve brojnije potomstvo, postupno odseljavali u druga sela i krajeve. Tako Rotimi odlaze iz Graca i naseljavaju: Široki Brijeg, Mostar, Vrde i Raštane kod Mostara, Zaslivlje kod Konjica, Risovac, Doljane, Rudopolje i Škrobućane u Rami, Nevesinje, Bešku, Slatnik, Ilok, Oružnik, Ivanjić Grad i dr. Danas pak Rotime nalazimo diljem svijeta gdje aktivno sudjeluju u svim sverama društvenog života. Ono što Rotime čini specifičnim je i činjenica da su Hrvati, katolici što ih dijeli od sudbine brojnih drugih hrvatskih rodova čijih pripadnika/prezimena susrećemo i među ostale dvije nacije. To dijelom možemo zahvaliti činjenici kako su Rotimi u Gradac došli odnosno kako su „nastali" oko 1700. godine, dakle prije cca 300 godina kada već pomalo slabi utjecaj Turske u Bosni i Hercegovini.

Naime, porazom Turaka pod Bečom 1683. godine turska moć slabi u čitavom tadašnjem njihovom carstvu te zbog još jačeg turskog zuluma i tiranije kulminira ustankom kršćanske raje u vidu hajdučije i ustanaka. Zbog svega toga rastao je inat usuprot stoljetnih ugnjetavanja pa su Rotimi usprkos svemu odoljeli islamizaciji ali i prelasku na pravoslavlje.

www.foto55.com