Ispis

Dana 30.11.2016. godine u prostorijama Mjesne zajednice Strelčevina u Mostaru održana je reizborna skupština udruge kojoj je nazočilo 20-tak članova udruge. Skupština udruge, sukladno njenom statutu, izabrala je novog predsjednika i tajnika udruge za razdoblje od četiri godine.

Novi predsjednik udruge je Mario (Mato) Rotim porijeklom iz Doljana dok je novi tajnik udruge Dario Marinović iz Mostara. Bitno je napomenuti, za one kojima to nije poznato, kako je majka Daria Marinovića - Ankica Rotim udana Marinović koja je od samog početka sudjelovala u osnivanju i razvijanju udruge građana "Rotim". Upravo se na kraju sastanka, u ime okupljenih, Ankica Rotim-Marinović zahvalila dosadašnjem predsjedniku udruge Nini Rotimu i dosadašnjem tajniku udruge Ivici (Blaž) Rotimu na svemu do sada učinjenom u radu udruge, tim više jer je spomenuti dvojac uz prof. Karla Rotima poduzeo sve da knjiga o rodoslovlju Rotima ugleda svjetlo dana.

Nino Rotim se zahvalio svim prisutnima i istaknuo je da će i dalje nastaviti ažurirati podatke o našim prezimenjacima i da sve biografije koje se nisu našle u knjizi (a trebale su), stare i zanimljive fotografije, važne događaje iz života naših prezimenjaka, kao i sve eventualne ispravke iz knjige o Rotimima dostavljate njemu osobno ili na e-mail udruge kako bi sve to ostalo deponirano na jednom mjestu i eventualno pomoglo da se za 10, 20 ili više godina napravi reizdanje knjige od strane nekog zainteresiranog Rotima voljnog da dopuni dosadašnje podatke. Okupljenima se obratio i Ivica Rotim koji je rekao da dosadašnje vodstvo udruge i dalje ostaje "na usluzi" novom predsjedniku i tajniku udruge te da će uvijek biti na raspologanju da podrži konstruktivne prijedloge.